Професия дърворезбар

Красота, родена от топлината и усещането за живот. Това е зарядът, който се опитвам да заложа във всяка една от моите изработки - уникатите от дърво, иконостасите или резбованите тавани. Не става дума за обикновен предмет, чиято функция е да краси. Поне не само това. Като всеки обичащ професията си дърворезбар, желая другите да усетят живота, който носи в себе си дърворезбата. От всяка форма блика енергия, защото е плод на вдъхновение и талант.

Всеки миг от моята работа е изпълнен с любов. Вярно е, че срещите ни с дървото са по-скоро мълчаливи, но затова пък носят свободата и радостта от взаимното усещане. Опитвам се да вложа послание във всяка моя творба и когато то бъде усетено от другите, се чувствам щастлив. Това ми дава още по-голям стимул да посегна към следващия проект и да бъда доволен, че съм избрал професията дърворезбар.