Дърворезбата и уникатите от дърво

Зад всяка добра дърворезба стоят дълги години на обучение и опит. За да оживеят формите върху дървото обаче, е нужно и още нещо. Става дума за вдъхновение и особен вид усещане към дървото, което веднъж докоснато, проговаря.

Всяка моя нова дърворезба е различна от предходните. Всяка дърворезба има свое минало и своя причина да съществува. Всяка дърворезба е уникална. Вдъхновението си черпя от самото дърво, от собствените ми настроения и впечатления, както и от усещането ми за човека, на когото ще принадлежи дърворезбата.

Нужен е миг на просветление, в който се ражда идеята. Следва работата на ръцете, владеещи занаята, който наследих от моя дядо и най-добър учител - Иван Маранов. Накрая съвсем естествено идва и формата, до която се докосват и останалите.

Дърворезбата е отнемане на излишната материя, с цел да се освободи формата, която творецът е съзрял вътре в дървото. Поради тази причина дървото се нуждае от внимание и най-вече усещане. Няма място за грешка. Дърворезбарят трябва да "влезе" в жилите на дървото, да проследи пътя им, за да поеме длетото правилната посока и упражни точната сила, която ще отнеме излишното. Спазването на всички тези условия са свързани със себеотдаване и време.

От друга страна, за да се наслади човек на изваяните върху дървото форми, е необходима определена настройка и отношение към дърворезбата. Навярно затова в този наш - все бързащ свят, присъствието на дървото, говорещо чрез формите, става все по-незабележимо. Затова пък суетата при избора на материали - все по-малко естествени, отдалечава допълнително човека от истинските неща.