Разликите между ръчна и машинна дърворезба

По-голямата част от предметите, претендиращи да са дърворезбовани, са машинно изработени. Така единственият допир, който запомня дървото, е този на машините и това съвсем естествено ги лишава от топлина. Вярно е, че се пести неимоверно много време, което води до сравнително по-ниска крайна цена, но всичко това за сметка на естетическата стойност и уникалност.

В ръчната дърворезба са вложени чувствата и фантазията на твореца-дърворезбар, чрез тях тя проговаря. От друга страна, самото дърво се нуждае от внимание и най-вече усещане, за да излезе наяве формата, заложена в него. Една машина никога не може да усети всичко това.

При ръчната дърворезба всеки елемент е уникален, а самите форми достигат онова изящество, което машината не умее да пресъздаде. В единия случай говорим за масов продукт, а в другия за изкуство. Затова и всяко едно сравнение между тях е безсмислено.

Уникалността на дърворезбата е част от нейната красота. Чувството и стилът на твореца, вложени в нея, придават допълнителна стойност, която застава срещу празнотата, лъхаща от машинно направената изработка.