Духът на дървото в уникатите, иконостасите и резбованите тавани

Дървото е естествен материал, поддаващ се на обработка. То запомня всеки удар, всяка резка, затова и с него се работи нежно и с любов. Само един неточен замах може да унищожи не само първоначалната идея, но и заряда, който носи дървото в себе си.

Опитът и умението на дърворезбаря са от особено значение. Единствено уверената ръка влиза в контакт с дървото и усеща неговия дух. Едни от любимите ми дървесни видове са орех, круша, липа, бяла мура, череша.

Изработвал съм икони от липа, иконостаси от крушово дърво, резбовани тавани от бяла мура, дърворезбовани съдове от ясен, явор, орех, махагон, статуетки от чемшир и липа. Всеки къс дърво носи в себе си определена форма и идея, която правя видима и за другите.